Projekty unijne

Dofinansowanie Projektu ze środków POIR

2020-06-29

Firma Airpol znalazła się w gronie firm, którym przyznano dotację w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wsparcie rekompensujące negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy

2016-12-15

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr POIR.03.02.02-00-0608/16, III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne składamy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy

  • poziomego centrum obróbkowego,
  • tokarki sterowanej numerycznie
  • uniwersalnej wieloosiowej tokarki CNC.

Czytaj więcej

Inwestujemy w Waszą przyszłość- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

2013-12-19

Od października 2013 r. firma Airpol rozpoczęła realizację projekt pt. "Wdrożenie nowej technologii formowania wirników oraz profilowania obudowy stopnia sprężającego w spółce AIRPOL", w ramach działania 4.3 Programu Kredyt Technologiczny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski

2010-02-23

Od 1 sierpnia 2009 roku Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek „AIRPOL” Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Czytaj więcej