Osuszacze chłodnicze

POWRÓT

Osuszacz chłodniczy Airpol to idealny element instalacji pneumatycznej, który pozwala usunąć ze sprężonego powietrza zawartą w nim wodę i parę wodną, zapewniając w sieci osuszenie na poziomie temperatury ciśnieniowego punktu rosy +3°C.
Ciśnieniowy punkt rosy określa temperaturę, do której można schłodzić sprężone powietrze bez kondensacji zawartej w nim wody.

Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawiera parę wodną oraz zanieczyszczenia stałe. Po sprężeniu powietrze wylotowe ma temperaturę wyższą o ok. 10 stopni od temperatury otoczenia (sprężarka śrubowa). W wyniku kontaktu z warunkami zewnętrznymi i występującą różnicą temperatur następuje schłodzenie powietrza i wytrącenie z niego kondensatu, który może spowodować korozję, przyspieszenie zużycia rurociągów oraz zainstalowanych urządzeń i narzędzi a tym samym zakłócić proces produkcji. Doskonałym rozwiązaniem, które może zminimalizować ryzyko wystąpienia tych niekorzystnych zjawisk jest użycie osuszacza chłodniczego wraz z filtrami sprężonego powietrza. Pozwalają one na uzyskanie powietrza osuszonego oraz pozbawionego zanieczyszczeń.

Sprawdź nasze
pozostałe urządzenia
WSZYSTKIE PRODUKTY
Nie wiesz czy to
właściwe urządzenie?
Model Przepływ
[m³/h]
Ciśnieniowy punkt
rosy osuszacza [°C]
Maksymalne ciśnienie
robocze [MPa]
Wymiary gabarytowe
(szer.x głęb.x wys.) [mm]
OPA 10 50 +3 1,6 372 x 404 x 380
OPA 20 72 +3 1,6 372 x 424 x 380
OPA 30 110 +3 1,6 372 x 424 x 446
OPA 40 140 +3 1,6 460 x 440 x 500
OPA 50 180 +3 1,6 520 x 540 x 550
OPA 60 216 +3 1,6 470 x 510 x 810
OP 65 246 +3 1,4 460 x 575 x 790
OP 70 312 +3 1,4 460 x 575 x 790
OP 80 390 +3 1,4 580 x 587 x 900
OP 90 462 +3 1,4 580 x 587 x 900
OP 100 600 +3 1,4 805 x 1070 x 962
OP 110 720 +3 1,4 805 x 1070 x 962
OP 120 900 +3 1,4 805 x 1070 x 962
OP 130 1080 +3 1,4 805 x 1070 x 962
OP 140 1440 +3 1,4 1132 x 1005 x 1399
OP 150 1800 +3 1,4 1271 x 1005 x 1596
OP 160 2100 +3 1,4 1271 x 1005 x 1596
OP 170 3000 +3 1,4 1652 x 1005 x 1826
OP 180 4200 +3 1,4 1652 x 1005 x 1826
OP 190 5040 +3 1,4 1979 x 1455 x 1826

Niezawodne, ekonomiczne i proste rozwiązanie pozwalające uniknąć kondensacji i powodowanej przez nią korozji w systemach.
Osuszacze chłodnicze (ziębnicze) Airpol serii OPA i OP przy użyciu marginalnej ilości energii utrzymują układ sprężonego powietrza w optymalnym stanie, skutecznie i niezawodnie usuwając wilgoć i zapewniając w systemie suche powietrze.
Dopływające do osuszacza sprężone powietrze o średniej temperaturze +30°C ÷ +45°C zostaje wstępnie schłodzone w wymienniku powietrze/powietrze do temperatury +14°C ÷ +23°C. Następnie w parowniku obiegu chłodniczego powietrze ulega dalszemu schłodzeniu i osiąga zadaną temperaturę punktu rosy +3°C, potrzebną do skondensowania pary wodnej znajdującej się w obiegu sprężonego powietrza.

Jakie korzyści wynikają z osuszenia sprężonego powietrza:
• wydłużona żywotność podłączanych narzędzi pneumatycznych,
• większa pewność właściwego przebiegu procesu technologicznego,
• pozytywny wpływ na niezawodność urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem,
• oszczędności kosztów przeglądów i serwisowania maszyn,
• ograniczenie ryzyka korozji instalacji pneumatycznych,
• możliwość uniknięcie niespodziewanych zakłóceń procesów produkcyjnych,
• ograniczenie ilości kondensatu olejowego, wymagającego utylizacji,
• ochrona środowiska naturalnego,
• pewność uzyskania 4 klasy jakości sprężonego powietrza w zakresie zawartości wody wg. normy ISO 8573-1.

Schemat montażu osuszacza chłodniczego

Instalacja (A)

3 – filtry: wstępny (Q) i dokładny (P, S), 4 – obejście i zawory odcinające.

Schemat montażu osuszacza chłodniczego

Instalacja (A) jest zalecana w przypadku nieprzerwanej pracy sprężarki oraz nieprzerwanego poboru sprężonego powietrza (wydajność sprężarki odpowiada całkowitemu zużyciu sprężonego powietrza).

Instalacja (B)

3 – filtry: wstępny (Q) i dokładny (P, S), 4 – obejście i zawory odcinające.

Instalacja (B)

Instalacja (B) jest zalecana w przypadku, gdy pobór powietrza różni się w czasie, a jednorazowe zapotrzebowanie jest znacznie wyższe lub znacznie niższe od znamionowej wydajności sprężarki. Zbiornik musi być wystarczająco duży by zapewnić wymaganą ilość osuszonego powietrza.

{{ showError(errors.items, 'zgoda_dane_osobowe', '') }}
{{ showError(errors.items, 'recaptcha', '') }}