Dlaczego warto uzdatniać sprężone powietrze?

Sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych nośników energii w przemyśle. W zależności od branży, w której znajduje zastosowanie, należy pamiętać o jego odpowiednim uzdatnianiu. Uzdatnianie sprężonego powietrza to pozbycie się zanieczyszczeń, by spełniało określone wymagania techniczne. Jako element procesu produkcyjnego, umożliwia wytworzenie gazu o jakości odpowiedniej dla zastosowania i wykorzystania w produkcji.

Obecne procesy i technologie produkcyjne wymagają stosowania powietrza o ściśle określonych parametrach, tymczasem powietrze atmosferyczne zawiera parę wodną, pyły, węglowodory i inne zanieczyszczenia, których koncentracja w trakcie sprężania rośnie, a zawarta w powietrzu woda wytrąca się w postaci kondensatu.

Poszczególne rodzaje zanieczyszczeń niekorzystnie wpływają na jakość wytwarzanego sprężonego powietrza i stanowią zagrożenie dla urządzeń i końcowych produktów.
Stałe zanieczyszczenia, pyłki, sadza i metale ciężkie, olej i jego opary pochodzące ze smarowania sprężarek lub zasysane z otoczenia, wilgotne powietrze atmosferyczne, są sprężane w kompresorze. Wpływa to negatywnie na urządzenia pneumatyczne powodując między innymi korozję, nierównomierną pracę, awarie a w przypadku bezpośredniego kontaktu z wytwarzanym produktem są przyczyną ogromnych strat spowodowanych obniżeniem jakości lub zniszczeniem wyrobu.

Uzdatnianie sprężonego powietrza w układach pneumatycznym jest konieczne, aby osiągnąć parametry jakościowe zależne od specyfiki i wymagań branży. Dostosowywanie się do tych wymagań pozwala zachować wysoką jakość i wydajność urządzeń. Czyste sprężone powietrze daje gwarancję, że urządzenia, linie i systemy pneumatyczne będą działać bezawaryjnie i przez długi czas. Dzięki temu zostają obniżone koszty konserwacji i napraw urządzeń.

Odpowiednio dobrane elementy uzdatniania sprężonego powietrza zapobiegają awarii, przedłużają żywotność całej instalacji, obniżają koszty produkcji i eliminują ryzyko nieprzewidzianych przestojów. Są również gwarancją jakości produktów, co stanowi podstawowy wymóg w wielu gałęziach przemysłu.