Kontenerowe stacje sprężarkowe dobrą alternatywą w przypadku ograniczonej przestrzeni na montaż instalacji sprężonego powietrza

Lokalizacja sprężarkowni to istotna kwestia już na etapie planowania inwestycji. W przypadku braku możliwości wyznaczenia i zorganizowania pomieszczenia kompresorowni, bądź gdy budowa tradycyjnego pomieszczenia nie jest ekonomicznie uzasadniona, zastosowanie znajdzie Kontenerowa Stacja Sprężonego Powietrza produkcji Airpol.

Stacje sprężonego powietrza zapewniają użytkownikowi dużą mobilność. Tworzymy kompletne mobilne sprężarkownie, które dzięki swojej dopracowanej i przemyślanej konstrukcji umożliwiają łatwy transport i instalację w dowolnie wybranym miejscu. Przemieszczanie stacji jest możliwe poprzez mocowania przeznaczone do transportu zarówno samochodowego, kolejowego oraz morskiego. Wysoka mobilność sprawdzi się również w przypadku konieczności przemieszczenia kontenerowej sprężarkowni w zupełnie inną lokalizację i tym samym pozwoli na wytwarzanie sprężonego powietrza w dowolnym miejscu, w którym występuję zapotrzebowanie. Transport stacji sprężonego powietrza w zabudowie kontenerowej nie sprawia wyzwania logistycznego, dlatego w łatwy sposób możemy ją przemieścić oraz podłączyć w innej części zakładu. Oferowanym przez Airpol mobilnym kompresorowniom należy tylko dostarczyć zasilanie elektryczne i połączenie z instalacją sprężonego powietrza. Ciągi transportowe i komunikacyjne, które mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka uszkodzenia mechanicznego urządzeń sprężonego powietrza z racji bliskiej, wzajemnej lokalizacji, również nie będą stanowić już wyzwania. Powszechnie wiadomo, że najbardziej warte rozważenia są opcje, które zapewniają elastyczność i optymalizację dostosowania się do otaczających warunków.

Kontenerowe Stacje Sprężonego Powietrza posiadają wiele innych pozytywnych aspektów. Bez wątpienia, jednym z nich jest całkowite odizolowanie się od nadmiernego hałasu oraz drgań, których źródłem są maszyny sprężające. Dodatkowo nadmiar ciepła generowany przez sprężarki oraz osuszacze chłodnicze nie będzie stanowić już wyzwania, a wręcz przeciwnie, ponieważ kontenerowa stacja może umożliwić odzysk ciepła i zapewnić dogrzanie, m.in. pomieszczeń hali produkcyjnej w okresie zimowym. Zachowanie ergonomii przestrzennej przedsiębiorstwa i zarówno bezpieczeństwo pracy, komfort oraz kontrola hałasu wpływają pozytywnie na wydajność pracowników.

Wielkość kontenera uzależniona jest od typu i ilości zainstalowanych wewnątrz urządzeń, takich jak: sprężarki (kompresory) śrubowe, sprężarki (kompresory) spiralne, doprężacze, zbiorniki, separatory, filtry i osuszacze sprężonego powietrza. W naszej ofercie standardowej znajdą Państwo stacje sprężarkowe w trzech wymiarach: 10, 20 i 40 stopowe. Wykorzystujemy kontenery morskie zabezpieczone antykorozyjnie – kategoria powłoki C3 lub wyższa – stosownie do warunków otoczenia. Zastosowanie odpowiedniego systemu grzejno-wentylacyjnego pozwala na całkowicie niezależną pracę od panujących warunków pogodowych. Ciągły pomiar temperatury, ogrzewanie wewnętrzne w zimie i wentylator przewietrzający odprowadzający nadmiar ciepła w lato wpływają w sposób znaczący na prawdopodobieństwo obniżenia wydajności oraz na przegrzania urządzeń wchodzących w skład stacji.

Mobilność to jedna z najważniejszych zalet Kontenerowych Stacji Sprężonego Powietrza, jednakże wiele innych omówionych wcześniej atutów, sprawiło, że stały się popularne w miejscach, gdzie potrzeba sprężonego powietrza jest ciągła, np. w zakładach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, przemyśle okrętowym, ale również jako opcja tymczasowa w kopalniach odkrywkowych, miejscach odwiertów oraz na placach budowy. Oprócz wykorzystania nowych, kompletnych kontenerowych sprężarkowi są często alternatywą, która umożliwia rozbudowę już istniejącej kompresorowni w przypadku zwiększania zapotrzebowania na sprężone powietrze. Mnogość możliwości zabudowy pozwala na wykorzystanie kontenerowych kompresorowni nienależnie od rodzaju i wielkości danego zakładu przemysłowego.

Wszystkie mobilne kompresorownie są wykonywane w oparciu o indywidualne potrzeby klienta. Zadzwoń do nas i skorzystaj z profesjonalnej pomocy w doborze unikatowej Kontenerowej Stacji Sprężarkowej Airpol!

 

 

 

 

.