Doprężacze ADP integralnym elementem linii produkcyjnej PET

Standardowo w procesach produkcyjnych wykorzystywane jest sprężone powietrze o ciśnieniu do 10 bar. W takich przypadkach sprężarkownie wyposażone w sprężarki śrubowe z odpowiednio dobraną linią uzdatniania sprężonego powietrza zaopatrują zakłady w sprężone powietrze i zapewniają ciągłość produkcji.

Istnieją zastosowania, w których wykorzystywane jest sprężone powietrze o wyższym ciśnieniu – takim przykładem jest produkcja dobrze nam znanych butelek PET wykorzystywanych na szeroką skalę w przemyśle spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Popularność tych opakowań, wszechstronność zastosowań, łatwość personalizacji i całkowicie zautomatyzowany proces produkcji sprawiają, że firmy produkujące linie do produkcji butelek PET cały czas unowocześniają swoje maszyny, automatyzują produkcję sprzedając swoje wyroby na całym świecie. Maszyny rozdmuchowe dla przeprowadzenia procesu rozdmuchu butelki potrzebują sprężonego powietrza o maksymalnym ciśnieniu do 40bar. Wymagania odnośnie zapotrzebowania na sprężone powietrze zależą od parametrów technicznych konkretnej maszyny rozdmuchowej – maksymalnej wielkości i ilości butelek, które są lub mogą być produkowane na danej maszynie.

Doprężacze ADP na linii produkcyjnej PET

Firma Airpol posiada w swojej ofercie urządzenia dedykowane specjalnie do tych aplikacji są to doprężacze tłokowe serii ADP. Maszyny te służą do sprężania powietrza podawanego ze sprężarki śrubowej o ciśnieniu z zakresu od 7 do 13 bar do ciśnienia maksymalnego z zakresu od 25 do 40bar, w zależności od wymagań konkretnej linii do produkcji butelek PET.

Należy zaznaczyć, że doprężacze nigdy nie są montowane osobno, jako samodzielne maszyny, stanowią one zawsze integralny element układu sprężonego powietrza. Przed doprężaczemi znajduje się układ niskiego ciśnienia składający się ze sprężarki śrubowej Airpol o ciśnieniu maksymalnym do 13 bar, zbiornika powietrza, kompletu filtrów i osuszacza chłodniczego. W tym miejscu układ rozdziela się na dwa – pierwsza część jest instalacją o niskim ciśnieniu, która zapewnia sprężone powietrze potrzebne do sterowania maszyny rozdmuchowej i alternatywnie można rozprowadzić instalację do zasilania maszyn zasilanych sprężonym powietrzem, znajdujących się w danej hali produkcyjnej. Druga część instalacji to sprężone powietrzem, które jest poddawane doprężeniu do 40bar – dalsza część układu to doprężacz lub seria doprężaczy tłokowych serii ADP, zbiorniki powietrza, komplet filtrów serii HP i osuszacz chłodniczy na wysokie ciśnienie. Tak przygotowane sprężone powietrze o wysokim ciśnieniu zasila maszynę rozdmuchową do produkcji butelek PET.

Wszędzie tam, gdzie ze względu na duże zapotrzebowanie sprężonego powietrza o ciśnieniu 40bar montowany jest układ dwóch lub większej ilości doprężaczy serii ADP stosuje się sterownik zewnętrzny. Zadaniem sterownika jest optymalizacja pracy doprężaczy aby realizować załączanie się poszczególnych maszyn w zależności od zużycia sprężonego powietrza przez maszynę rozdmuchową, równomierne obciążenie pracą i optymalizację zużycia energii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów produkujemy kilka modeli doprężaczy tłokowych, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku. Najmniejszy doprężacz ADP 7 o ciśnieniu maksymalnym 30bar posiada własny zbiornik 150l., przeznaczony jest do stosunkowo małych maszyn rozdmuchowych. Większe doprężacze dostarczają sprężone powietrze o ciśnieniu 40 bar. Modele ADP15 i ADP22 wykonane są na ramie, kolejne modele w typoszeregu ADP45 i ADP55 posiadają obudowy dźwiękochłonne skutecznie eliminujące hałas. Wszystkie doprężacze przeznaczone są do ciężkich warunków pracy, mogą pracować w sposób ciągły pod stałym obciążeniem. Cechuje je pełna automatyka pracy, w tym zabezpieczenie przed brakiem lub zanikiem smarowania.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w doborze doprężaczy, sprężarek i pozostałych elementów linii sprężonego powietrza. Jesteśmy dla Państwa.

 

 

 

.