Sm@rt Server w sterownikach nadrzędnych serii RC-S

2017-10-23


Sterowniki nadrzędne serii RC-S mogą zostać wyposażone w dodatkową funkcję Sm@art Server, pozwalającą na zduplikowanie panelu operatorskiego na PC lub urządzeniach mobilnych.


Funkcja ta może zostać zaimplementowana zarówno w nowych

sterownikach jak i sterownikach, które już są użytkowane i sterują

określoną grupą sprężarek.
Wróć