Bezpłatne pierwsze uruchomienie sprężarki śrubowej przez serwis fabryczny

2017-02-21

Uprzejmie informujemy że od 1 marca br. wprowadzamy zasadę obligatoryjnej obecności serwisanta przy pierwszym uruchomianiu sprężarki śrubowej.


Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzane jest prawidłowe podłączenie elektryczne i pneumatyczne. Wykonywane są pomiary elektryczne oraz sprawdzane zostaje działanie sprężarki. Wiele sprężarek ma też zamontowane zabezpieczenia transportowe, które należy usunąć przed rozruchem. Wszystko to ma na celu eliminację ewentualnych problemów jakie mógłby napotkać użytkownik wykonując uruchomienie we własnym zakresie.


Pierwszego uruchomienia nie należy traktować jako montaż. Klient zgłaszając sprężarkę do uruchomienia musi przesłać zlecenie będące jednocześnie protokołem gotowości tj. potwierdzeniem podłączenia od strony elektrycznej i pneumatycznej (chyba że zostało to inaczej ustalone między stronami). Zgłoszenie winno być przesłane do serwisu w ciągu 3 m-cy od daty dostawy sprężarki. Formularz zlecenia dołączany jest każdorazowo do dokumentacji, którą otrzymuje użytkownik.


Podczas uruchomienia przeprowadzone zostaje dodatkowo szkolenie pracowników odnośnie użytkowania sprężarki, ustalona zostaje i zaprogramowana na sterowniku data kolejnego przeglądu sprężarki oraz sporządzany zostaje protokół, który jest potwierdzeniem wykonania usługi. Jest to o tyle istotne iż przeprowadzenie pierwszego uruchomienia przez serwis fabryczny Airpol lub autoryzowany serwis Airpol jest niezbędnym warunkiem do zachowania gwarancji na sprężarkę (zgodnie z książką gwarancyjną).


Pierwsze uruchomienie w swym standardowym zakresie (wynikającym z protokołu serwisowego) jest bezpłatne, przeprowadzane albo przez przedstawicieli serwisu fabrycznego producenta bądź też przedstawicieli autoryzowanego serwisu Airpol.


Jego wykonanie daje użytkownikowi pewność prawidłowego działania sprężarki oraz właściwego jej podłączenia od strony elektrycznej i pneumatycznej, a jednocześnie jest idealną okazją do odbycia szkolenia z obsługi urządzenia.Wróć