Airpol beneficjentem dotacji z UE

W październiku 2013 r. firma Airpol rozpoczęła realizację projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii formowania wirników oraz profilowania obudowy stopnia sprężającego w spółce AIRPOL”, w ramach działania 4.3 Programu Kredyt Technologiczny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wdrożenie nowej technologii okazało się być naszym wielkim sukcesem i zapoczątkowało produkcję na szeroką skalę stopni śrubowych ASU o zindywidualizowanym profilu wirników.

W sierpniu 2009 roku Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek „AIRPOL” Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji elementów osprzętu sprężarek śrubowych w oparciu o własną myśl techniczną”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPWP.01.02.01-30-151/08-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.