Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski

2010-02-23


Od 1 sierpnia 2009 roku Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek „AIRPOL” Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji elementów osprzętu sprężarek śrubowych w oparciu o własną myśl techniczną”


Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPWP.01.02.01-30-151/08-00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Wróć